top
close menu

אין לך משתמש? הירשם

סידור חגיגי לבן-ירוק

סידור חגיגי בכלי לבן, גבוהה לבן-ירוק מסייפנים, רב-גביע ופרחי עונה לבנים נוספים "העוטפים" את הסידור בחלקו התחתון.

300.00

תוספת

+ 30.00
+ 50.00
+ 50.00
+ 20.00
מחיר המוצר
מחיר לתוספת:
סה״כ כולל תוספות:
נגישות