top
close menu

אין לך משתמש? הירשם

סידור חגיגי לבן-ירוק שופע

סידור חגיגי בכלי אפור, גבוהה לבן-ירוק מסייפנים, ופרחי עונה לבנים נוספים "העוטפים" את הסידור בחלקו התחתון.

350.00

תוספת

+ 30.00
+ 50.00
+ 50.00
+ 20.00
מחיר המוצר
מחיר לתוספת:
סה״כ כולל תוספות:
נגישות