top
close menu

אין לך משתמש? הירשם

קישוט רכב פרחים לבן-ורוד

קישוט רכב פרחים חיים, לבן-ורוד (ניתן לעצב בהתאם לצבעוניות של זר הכלה הנבחר), משולב סרטים ב4 ידיות על גבי מכסה המנוע

250.00

תוספת

+ 30.00
+ 50.00
+ 50.00
+ 20.00
מחיר המוצר
מחיר לתוספת:
סה״כ כולל תוספות:
נגישות